Aktualności

26 lutego 2021 11:05 | Aktualności

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW DO „BUDZĄCEJ SIĘ SZKOŁY”. Uczniowie bez zadawania prac domowych

 


 budaca_sie_szkola.png

 

 

 

W Szkole Podstawowej  Koszutach  od września 2019 r. pierwszoklasiści  uczą się innowacyjnym systemem „Budzącej się szkoły”. Uczniowie nie mają  zadawanych prac domowych, nie podporządkowują się systemowi klasowo-lekcyjnemu, zadania planują sami, często wykonują je w grupach.

Realizacja podstawy programowej odbywa się  w oparciu o elementy planu

daltońskiego, według którego uczymy dzieci:

  •  odpowiedzialności
  •  samodzielności
  •  umiejętności współpracy.

W celu rozwijania kompetencji kluczowych zapewniamy uczniom przestrzeń do prawidłowego rozwoju.

Na początku każdego tygodnia następuje podział obowiązków, inne na każdy dzień.

Łatwo jest wtedy sprawdzić, co zostało wykonane, a co jeszcze nie.

W każdy poniedziałek uczniowie  losują pary – z kim w danym tygodniu będą pracować. Jest to bardzo ważne, bo dzieci co tydzień są z kimś innym w parze, co uczy ich otwartości na innych uczniów.

Nie mają też sztywnych ram i w przyjaznej atmosferze  przyswajają z chęcią nowe treści. To jest odwrócona lekcja, gdzie dzieci same przygotowując i prezentując, uczą się od siebie nawzajem.

Uczniowie sami też kontrolują swój czas, dzięki umieszczonemu w sali zegarowi daltońskiemu.

Nauczyciel  w tej innowacyjnej klasie to przede wszystkim partner, który rozwija wyobraźnię swoich uczniów.

Realizacja indywidualnego podejścia do ucznia, uwzględniającego jego możliwości edukacyjne, zainteresowania, tempo rozwoju, twórczą aktywność jest główną zasadą koncepcji „Budzącej się szkoły”, a jednocześnie są to zadania stawiane przed współczesną szkołą i nauczycielami.

 Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne w tym roku  nie wszystkie elementy naszej koncepcji daje się zastosować. 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, jak  obecnie realizujemy już z naszymi uczniami projekt Budzącej się szkoły.

budzaca_sie_szkola.png

 

 

Przeczytano: 120 razy. Wydrukuj|Do góry

B szkoła