AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

20 listopada 2020 12:53 | Aktualności

DZIECI TEŻ MAJĄ PRAWA

 

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywają przede wszystkim rolę edukacyjną i wychowawczą. Jest ono obchodzone corocznie 20 listopada, a ustanowione uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.
         W tym dniu, podczas różnych zajęć w naszej szkole, dzieci  i młodzież przypomiały sobie prawa jakie im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli te zasady  są łamane.
Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby ze środowiska. Powinni oni stać na straży tych postanowień, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.
              Dlatego aby mieć świadomość praw, jakie przysługują dzieciom, udostępniamy dla wszystkich Państwa dokument- Konwencję o Prawach  Dziecka. Należy również wspomnieć, że biblioteka szkolna na platformie Teams w zakładce: „ Biblioteka poleca” zamieściła  szereg materiałów związanych z tym zagadnieniem.
Zachęcamy do lektury oraz wysłuchania piosenki dla dzieci, mówiącej o ich prawach.

Link do utworu

https://www.PIOSENKA O PRAWACH DZIECKAyoutube

Przeczytano: 72 razy. Wydrukuj|Do góry

B szkoła