AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

16 listopada 2020 08:42 | Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

zdjecie.jpg

Mam prawo być inny
Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole


         16 listopada 2018r.obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.
Święto to  ustanowione zostało  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

            Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

            Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
Różnorodność była i jest cechą charakterystyczną dla ludzkiej egzystencji. Mimo to ludzie z trudem akceptują ten fakt. Brak tolerancji dla innych nadal pozostaje źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:
•    respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
•    uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
•    umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
•    docenianie rozmaitości kultur;
•    otwarcie na cudze myśli i filozofię;
•    ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
•    uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

        Z okazji tego święta dzieci w domach przygotowały prace plastyczne, okolicznościowe wierszyki, w których wyjaśniały, czym jest tolerancja, jak ją rozumieją, jakie ma ona znaczenie we współczesnym świecie.

              Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu  towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca. Podjęta przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego inicjatywa miała na celu poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.
           Namawiamy Was Drodzy Rodzice, aby ten dzień stał się pretekstem do rozmowy z Waszymi dziećmi na temat tego, jak istotna jest tolerancja i  akceptacja odmienności, bo podejmujmy aktywne starania, by się lepiej nawzajem poznać.
             Celebrujmy naszą różnorodność, uczmy się i poznawajmy nasze różnice, wykorzystujmy je, aby  łączyć całą ludzkość.   Razem z dziećmi zastanówcie się nad Waszymi postawami wobec „innych”, w tym też np. osób z niepełnosprawnością. Pamiętajcie, że tolerancja to absolutne minimum, celem najważniejszym  jest akceptacja.

 

Przeczytano: 103 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

B szkoła