AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

14 października 2020 12:47 | Aktualności

WDZIĘCZNI PRACOWNIKOM OŚWIATY

         

       Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce okazywane w pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. Z okazji tego święta cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystości.

       Pani Dyrektor Wiesława Frydrychowicz podziękowała współpracownikom za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, życzyła satysfakcji i radości z wykonywanej pracy a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. Pani Dyrektor powiedziała ” nauczyciel to osoba, która jest nie tylko  fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest pedagogiem, psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów ale bardzo często osobą pomocną także rodzicom. To osoba stale dokształcająca się, powiększająca zasób swojej wiedzy, szukająca rozwiązań. Ciągle się doskonalimy, po to, aby jak najdoskonalej wychowywać. Musimy pogłębiać swoją wiedzę ale i też musimy umieć ją przekazać”.

      Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są pracownikom oświaty nagrody.

Nagrody Dyrektora szkoły przyznane przez Dyrektor Annę Lewandowską otrzymali następujący nauczyciele:

- Pani Wiesława Frydrychowicz,

- Pani Danuta Szaraszek,

- Pani Bożena Koniecka

- Pani Renata Michalak,

- Pani Urszula Nowak,

- Pani Anna Filipiec

oraz następujący pracownicy niepedagogiczni:

- Pani Lidia Książczak

- Pani Małgorzata Maciejewska,

- Pani Beata Szklarek,

- Pan Marek Wątroba.

Pani Dyrektor poinformowała również, iż Pani Arleta Krysińska otrzymała nagrodę Wójta Gminy Słupca.

     Pani Wiesława Frydrychowicz odczytała życzenia od Dyrektor Anny Lewandowskiej, która w tym szczególnym dniu życzy wszystkim „takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistniać, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce oraz dużo, dużo zdrowia i osobistego szczęścia”.
Życzenia przekazała również Pani Grażyna Kazuś - Wójt Gminy Słupca, Cezary Przybylski -wicewójt  oraz przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński.
Wyrazy uznania za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia przesłała także Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jarosława Kobos oraz wizytator Delegatury KO w Koninie Pani Katarzyna Michalak.

      Artyści poprzez program  literacko-muzyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze zdobywania wiedzy. 

W tym roku szkolnym, ze względu na panującą pandemię przybrały one nieco odmienna formę – prezentacji multimedialnej, w której dzieci wyraziły swój szacunek dla zawodu nauczyciela i wszystkich osób, bez pomocy których, ich nauka byłaby niemożliwa. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Na zakończenie zabrali głos przedstawiciele Rady Rodziców, którzy również dołączyli się do płynących z serca życzeń.
Ukoronowaniem tego wyjątkowego październikowego święta był taniec, w wykonaniu  uczniów naszej szkoły.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz urzeczywistnienia marzeń i duża szczęścia w życiu osobistym.

 

Przeczytano: 237 razy. Wydrukuj|Do góry

WDZIĘCZNI PRACOWNIKOM OŚWIATY

B szkoła