AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

26 czerwca 2020 14:00 | Aktualności

WIRTUALNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Koszutach

dscn0393.jpg

 

Podsumowania pracy szkoły dokonała na wideokonferencji na Platformie Teams Dyrektor szkoły  Anna Lewandowska, która zaznaczyła na wstępie, „że  był to rok wyjątkowy pod każdym względem. Jednak pomimo tej jakże trudnej sytuacji wynikającej z nauki zdalnej, wszyscy sprostaliśmy wyzwaniom. Miniony rok szkolny możemy zaliczyć znów do udanych, gdyż osiągnęliśmy  najwyższą średnią w historii tej szkoły, bo 4,56, a najlepszy uczeń powoli zbliża się do ideału, gdyż uzyskał średnią 5,79

Rok 2019/2020 był też rokiem innym niż zwykle ze względu na panującą pandemię, która bardzo nam wszystkim pokrzyżowała realizacje planów.

Bardzo popularny autor w obecnym czasie Albert Camus napisał: „Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje natchnienie”.

Regułę, ascezę i ciszę narzuciło nam życie, natomiast natchnienia musimy szukać sami.

Jest to bardzo trudne, tym bardziej, że w czasie nauki zdalnej nie wszyscy dobrze się czują w pracy tylko z komputerem, że potrzebują kontaktu fizycznego ze swoim przewodnikiem czy przyjacielem.

Tego, w jakiej jesteśmy dziś sytuacji, nikt z nas nie mógł nawet przewidzieć. Ale też w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach nauczyliśmy się i udoskonaliliśmy umiejętności pracy na Platformie Teams, dzięki której właśnie dzisiaj możemy wirtualnie się wszyscy spotkać.

            Mam nadzieję jednak, że we wrześniu wszyscy wrócimy do szkoły i będziemy mogli normalnie pracować. Jest to też szczególnie ważne w kontekście klasy pierwszej, którą nie wszyscy jeszcze znamy”.

         Szczególnie uroczyście pożegnano uczniów klasy ósmej. Dyrektor Anna Lewandowska zwracając się do ósmoklasistów w pożegnalnej mowie wyraziła nadzieję, „że oprócz dat, wzorów czy reguł zapamiętacie również życiowe rady, jakie dawali Wam nauczyciele i będziecie umieli  korzystać z nich w życiu i to pomimo przeżywania stanu epidemii, przyspieszonego kursu nauki zdalnej, czy też braku spotkań z przyjaciółmi. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętajcie jednak, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali”.

W kolejnej  części spotkania wręczono nagrody i listy pochwalne. Następnie ósmoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a wyróżnieni uczniowie dokonali wpisu do Złotej Księgi absolwentów szkoły.

W imieniu uczniów klasy ósmej mowę pożegnalną wygłosiła Konstancja Jarzembowska, a Pani Monika Wińcza zabrała głos w imieniu rodziców absolwentów. Wychowanków opuszczających szkołę pożegnała także Pani Urszula Gorzelańczyk, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców. Swoim wieloletnim podopiecznym wychowawczyni klasy Pani Danuta Szaraszek życzyła sukcesów i szczęścia na kolejnych etapach edukacji.

W kolejnej części przemówienia Dyrektor podsumowała również działalność szkoły.

„Mijający rok to również wiele zrealizowanych projektów, dzięki którym staliśmy się   z dnia na dzień szkołą bardzo nowoczesną, z nowymi technologiami i coraz większymi umiejętnościami uczniów.

Wymienię choćby kończący się właśnie w tym roku projekt „Słupca stawia na eksperyment”, dzięki któremu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, ale też zakupionych zostało bardzo wiele pomocy dydaktycznych.

Obecnie uczestniczyliśmy też w projekcie „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu uczniowie mieli zapewniony sprzęt komputerowy do nauki zdalnej.

Dlatego też w tym miejscu  kieruję wielkie podziękowania do Organu Prowadzącego Gminy Słupca za umożliwienie nam skorzystania z tych właśnie programów.

Inny projekt to „Pracownie przyrodnicze”, dzięki któremu wyposażyliśmy kolejne sale  w sprzęt multimedialny i  pomoce dydaktyczne za kwotę 75 tyś. złotych.

            Następny Projekt to „OSEWyzwanie”, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z elektronicznych mLegitymacji w swoich telefonach komórkowych, ale przede wszystkim zostaliśmy też laureatem nagrody i wygraliśmy nowoczesną mobilną pracownię komputerową – czyli 16 laptopów w mobilnej szafie.

Komputery te będą służyły uczniom nie tylko na lekcjach informatyki, ale też na wszystkich innych przedmiotach.

Dodam jeszcze, iż do pracowni komputerowej zostały zakupione nowe meble i wygodne krzesła, co w połączeniu z wygraną pracownią mobilną daje nam bardzo nowoczesną pracownię informatyczną.

Kolejna nowość w naszej szkole to  stworzenie nowoczesnej czytelni multimedialnej, która w połączeniu ze zmodernizowaną biblioteką wyposażoną w nowe książki, staje się sercem naszej szkoły.

Uroku naszej placówce dodaje również zakup nowych mebli do świetlicy środowiskowej, za co jeszcze raz pięknie dziękuję sołectwom okolicznych miejscowości.

            Wyrazy podziękowania kieruję również w stronę władz Gminy Słupca - Pani Wójt Grażyny Kazuś za wspaniałą współpracę, za projekty i oczywiście za ufundowanie nagród dla uczniów naszej szkoły.

Dziękuję bardzo wszystkim uczniom za ten bardzo ciężki rok, inny niż wszystkie, dziękuję za Waszą determinację, dziękuję za piękne oceny.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców, których zaangażowanie, zwłaszcza w czasie nauki zdalnej, budzi podziw i szacunek. Bardzo dziękuję za Wasze poświecenie i wielki wkład w rozwój swoich dzieci, których sukcesy to właśnie Państwa zasługa.

            Dziękuję pięknie Radzie Rodziców na czele z: Panią przewodniczącą Aliną Maciaszek, Panią zastępcą – Urszulą Gorzelańczyk i Panią skarbnik Moniką Winczą za wspaniałą współpracę i wielkie zrozumienie.

Wielkie podziękowania kieruję teraz do nauczycieli i pracowników szkoły, dzięki którym możemy odnosić tak duże sukcesy. To dzięki Wam możemy śmiało z podniesionym czołem powiedzieć, że wypełniliśmy swoją misję i dobrze wykorzystaliśmy ten czas.

Przytoczę tutaj w tym miejscu treści maila, jaki niedawno otrzymałam od jednego z nauczycieli, a który wymownie oddaje sens powyższych podziękowań dla wszystkich.
Szczęście to nie ilość pieniędzy, które masz, tylko ludzie w Twoim życiu, którzy pomagają tworzyć piękne wspomnienia”.

 

I w tym miłym nastroju  przedstawiamy wszystkie  nagrody i listy pochwalne.

 

KLASA I

 

Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

1. Iga Konieczka

2. Wiktoria Maciaszek

3. Marcin Spychalski

4. Jan Strugliński

List pochwalny otrzymuje:

Kacper Radecki

                                                                                      

KLASA II

 

Nagrody za  wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

 1. Magdalena Pilarczyk

 2. Agata Gurgas 

 3. Julia Włodarczyk 

List pochwalny otrzymują:

1. Oskar Wiśniewski 

2. Dawid Ciesielski

 

  

KLASA IV


Nagrody  za bardzo dobre wyniki w nauce:
1. Maria Pilarczyk

2. Majka Adamczyk
3. Paweł Strzelczyk
4. Dominika Waszak
5. Zuzanna Mrugalska
6. Gabriela Muszyńska
7. Gabriel Tylisz
8. Mateusz Domiński
Listy pochwalne otrzymują:
1. Klaudia Marciniak
2. Adam Kalecki


KLASA V

 

Nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

1. Daria Drewniacka                                                            

2. Eryk  Ryźlak                                                                    

3. Szymon Kukulski                                                             

4. Justyna Górna                                                                              

5. Maja Daniszewska

 

Nagrody za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie:

1.Górny Jakub                                                                                 

2.Molska Julia                                                                                  

3.Miąszkiewicz Jacek                                                           

4.Rewers Mikołaj      

List pochwalny otrzymuje:

1. Zuzanna Wesołowska       

 

 

KLASA VI

 

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce:
1. Natalia Andrzejak
2. Maria Gorzelańczyk
3. Marcin Huderewicz
4. Tymoteusz Krajewski
5. Martyna Rewers
6. Tobiasz Sroka
7. Maksymilian Szymański
8. Paweł Pawela

KLASA VII

 

Nagroda za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie:

  1. Michał Rusik

Nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

1. Julia Wittig  

2. Karol Gorzelańczyk

3. Amelia Konieczka

4. Nikola Głowacka

5. Jakub Strzelczyk

List pochwalny otrzymuje:

1.Weronika Blimka

Klasa VIII

Nagroda za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

1. Konstancja Jarzembowska

2. Jakub Jóźwiak

3. Konrad Pająk

4. Patryk Ryźlak

List pochwalny otrzymuje:

1. Fabian Banasik

 

 

OGÓLNA LISTA Z NAGRODAMI DLA UCZNIÓW CAŁEJ SZKOŁY

 

Nagroda Wójta za najlepsze wyniki w nauce
1. Michał Rusik kl. VII

 

Tytuł Prymusa szkoły:

1. Michał Rusik kl. VII

 

Nagroda Dyrektora Szkoły:

1. Michał Rusik kl. VII

 

List pochwalny dla Państwa Izabeli i Roberta Rusików

za wielki wkład  włożony w wychowanie i wyniki edukacyjne syna Michała.

 

 

Puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy w kategorii klas 1-3

dla klasy  II – wych. A. Krysińska

 

Puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy w kategorii klas 4-8

dla klasy IV –wych. W. Frydrychowicz

Puchary dla zwycięskich klas zostaną wręczone uroczyście na rozpoczęciu roku szkolnego.Nagrody na rzecz wolontariatu:
1. Maria Pilarczyk klasa IV

2. Amelia Konieczka klasa VII
3. Mateusz Maciaszek klasa VI
4. Konstancja Jarzembowska klasa VIIINagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim:
1. Amelia Konieczka klasa VII

2. Konstancja  Jarzembowska klasa VIII


Nagrody za reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym:

1. Amelia Konieczka klasa VII
2. Konstancja Jarzembowska klasa VIII
3. Jakub Jóźwiak klasa VIII
4. Paweł Strzelczyk klasa IV - werblista

Nagrody za osiągnięcia sportowe:
1. Maria Gorzelańczyk klasa VI
2. Weronika Nierychła klasa VII
3. Jakub Jóźwiak klasa VIII
4. Patryk Ryźlak klasa VIII

 

 

Czytelnik roku 2019/2020 w kategorii klas I-III –Agata Gurgas kl. II 


Czytelnik roku 2019/2020 w kategorii klas IV-VIII - Klaudia Marciniak kl.  IV

 

Nagroda za100% frekwencję w roku szkolnym 2019/2020 - Agata Gurgas  kl. II

 

Nagroda dla Konrada Pająka – Anglisty roku 2019/2020

 

Nagroda za najwyższy wynik w szkole w ogólnopolskim konkursie wiedzy o J.P II - Maria Pilarczyk- kl. IV

Nagrody w SKO - ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Słupcy

 

1. Całoroczny konkurs zespołowy -,,Najlepiej oszczędzająca klasa” -  klasa IV

 

2. Całoroczny konkurs indywidualny ,,Mistrz oszczędzania” – Szymon Kukulski klasa V

 

3. Wyróżnienia w oszczędzaniu:

- Michalina Andrzejewska – klasa I

- Wiktoria Maciaszek – klasa I

- Mateusz Domiński – klasa IV

- Paweł Strzelczyk – klasa IV

- Adrian Szczepaniak – klasa IV

- Bartosz Głowacki – klasa VI

- Karol Gorzelańczyk – klasa VII

 

Nagroda dla Agaty Gurgas  za zajęcie II miejsca w Rejonowym  Konkursie  Plastycznym organizowanym przez KRUS  „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. / Nagroda zostanie wręczona we wrześniu/

 

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH  NAGRODZONYCH

 

Wielkie podziękowania dla Pana sołtysa Andrzeja Siwińskiego i sołectwa Koszuty za ufundowanie nagród dla uczniów naszej szkoły.

Na koniec Dyrektor życzyła wszystkim dzieciom, uczniom wspaniałych, radosnych, pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji, a wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom  udanego i również bezpiecznego wypoczynku.

 

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH.

 

PODZIĘKOWANIE OD KLASY ÓSMEJ

Szanowna Pani Dyrektor

Drodzy nauczyciele,  koleżanki, koledzy,

przyszliśmy dzisiaj do szkoły po raz ostatni, tym razem po to, by Wam
serdecznie podziękować za trud, opiekę i przekazaną wiedzę.
Spędziliśmy tutaj , razem z Wami i naszymi młodszymi kolegami, kilka
wspaniałych lat. Były to lata pracy, zabawy, radości, zawiązywania
przyjaźni. Chwilami było ciężko męczono
nas klasówkami, kartkówkami, odpytywano akurat z tego, czego się nie
nauczyliśmy. Lecz taki jest los ucznia i zdajemy sobie sprawę, że te
udręki stosowane przez Was, Drodzy Nauczyciele, miały jeden cel –
wyposażenie nas w taką wiedzę i takie umiejętności, które pozwolą nam
łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i lepiej sobie w nim radzić.
W tym miejscu chcemy również przeprosić za to, że nie zawsze
spełnialiśmy Wasze oczekiwania i czasami przysparzaliśmy Wam problemów
wychowawczych. Spóźnialiśmy się na lekcje, nie odrabialiśmy prac
domowych, przeszkadzaliśmy nauczycielom i urządzaliśmy wiele innych
bardziej i mniej pomysłowych wybryków.
Rozejdziemy się wkrótce każdy w inną stronę. Wybraliśmy nowe szkoły,
wejdziemy w nowe środowiska. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że długo
jeszcze będziemy wspomnieniami wracać tu, że przez wiele miesięcy życie
będzie nam udowadniać, iż łatwiej i przyjemniej było nam w tych murach.
Postaramy się spełnić nadzieje pokładane w nas przez Rodziców i przez
Nauczycieli. Chcemy stać się wartościowymi i dobrymi ludźmi. I wiemy, że
będzie to także zasługą Waszą, kochani Wychowawcy. Klasa VIII wraz z rodzicami przekazuje prezent dla szkoły w postaci tego drzewka.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Dyrektor, Wychowawcom, Nauczycielom oraz
wszystkim pracownikom Szkoły.

DZIĘKUJEMY!

 

Przeczytano: 448 razy. Wydrukuj|Do góry

2WIRTUALNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Koszutach

B szkoła