AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

22 czerwca 2020 11:12 | Aktualności

AKTUALIZACJA ZALECEŃ GIS-u DOT. INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji.

 

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po ośmioro dzieci, przy czym zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 

Kolejną zmianą jest umożliwienie wyjścia z dziećmi poza teraz instytucji opieki, na pobliskie tereny rekreacyjne, jeśli instytucja opieki nie ma własnego ogrodu/placu zabaw. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

 

Złagodzono również wytyczne dotyczące angażowania w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, w przypadku podejrzenia zakażenia w placówce – obecnie nie jest to bezwzględny zakaz, a zalecenie, by w miarę możliwości chronić te osoby.

 

Uprzejmie proszę o możliwe jak najszybsze przekazanie tej informacji instytucjom podlegającym Państwa nadzorowi z terenu gminy.

 

Pozdrawiam,
Anna Zawiska
Starszy Specjalista
Wydział Polityki Społecznej
azawiska@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Przeczytano: 67 razy. Wydrukuj|Do góry

B szkoła