AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

11 lutego 2020 12:34 | Aktualności

AKCJA PROFILAKTYCZNA ,,MÓW CISZEJ – OGRANICZ HAŁAS”

 

Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Jego poziom wyraźnie przekracza ustaloną
w przepisach normę akustyczną, wynoszącą 45 decybeli. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły, podjęliśmy w dniach 20.01 – 24.01.2020r. w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego działania mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem. W akcję profilaktyczną ,,Mów ciszej – ogranicz hałas” włączyliśmy wszystkich uczniów, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz pielęgniarkę szkolną.

CELE OGÓLNE AKCJI PROFILAKTYCZNEJ:

 • Uświadomienie uczniom, rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Wskazanie sposobów zapobiegania jego skutkom.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uświadomienie uczniom, rodzicom, czym jest hałas.
 • Zapoznanie uczniów, rodziców ze szkodliwym wpływem hałasu na nasze zdrowie.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie.
 • Świadome ograniczanie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
 • Wdrożenie sposobów ograniczenia hałasu na przerwach w szkole.

W poniedziałek 20.01.2020r. zorganizowaliśmy APEL, podczas którego zapoznaliśmy społeczność szkolną z celami akcji. Omówiliśmy zadania prowadzone w ramach działań profilaktycznych.

 • Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat źródeł hałasu i szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka.
 • Wyłączyliśmy na tydzień dzwonek szkolny.
 • Wyznaczyliśmy miejsca ciszy w szkole: biblioteka i hol oraz zapoznaliśmy uczniów ze sposobem zachowania się w tych miejscach.
 • Każdego dnia z każdej klasy wychowawcy wyznaczali „Strażników Ciszy”, którzy strzegli codziennego, wzorowego zachowania koleżanek i kolegów ze swojej klasy.
 • W świetlicy urządziliśmy – ,,ODPOCZYWALNIĘ” – z rana odbywały się tylko ciche zabawy przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej lub muzyki poważnej oraz zabawy uspokajające.
 • Na korytarzu pedagog szkolny przygotował gazetkę edukacyjną na temat hałasu i jego skutków dla zdrowia człowieka.
 • Problem hałasu zasygnalizowaliśmy na spotkaniach z rodzicami.
 • W piątek zorganizowaliśmy CICHY PORANEK /na pierwszej lekcji uczniowie losowali zadania oraz rozwiązywali samodzielnie karty pracy/.
 • Następnie przymierzyliśmy się do NIEMEJ PRZERWY /bez rozmów/. Było trudno powstrzymać się od gadania.
 • W finałowym dniu o godzinie 11.15 podsumowaliśmy akcję.
 • W spotkaniu uczestniczyła higienistka szkolna.
 • Uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali wytwory swojej pracy. Klasy: I i II opracowały emotikony ciszy, klasy: IV i V ułożyły i odczytały rymowanki na temat wpływu hałasu na zdrowie. Z kolei klasy: VI i VII przygotowały i zaprezentowały plakaty zawierające wskazówki, hasła propagujące korzyści wynikające z przebywania w ciszy.
             DYREKTOR I ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  dziękuje wszystkim uczestnikom i realizatorom za udział w akcji. Zwalczanie hałasu w szkole nie jest zadaniem łatwym. Mamy jednak pełną świadomość jego złożonego, negatywnego wpływu na nasze zdrowie, samopoczucie i sposób funkcjonowania. Dalsze działania zamierzamy kontynuować w II semestrze.

 

Przeczytano: 46 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

B szkoła