Aktualności

01 października 2017 15:26 | Aktualności

WZOROWA ŁAZIENKA - zagłosuj na SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KOSZUTACH

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Nasza szkoła przystąpiła do programu WZOROWA ŁAZIENKA.

https://www.wzorowalazienka.pl/

Nadrzędnym celem  programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

W zwycięskich szkołach przeprowadzony zostanie generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, a 100 wyróżnionych szkół otrzyma roczny zapas produktów Domestos.

Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu na stronie

 https://www.wzorowalazienka.pl/glosuj


Zasady głosowania

1. Od 11.09.2017 r. do 30.11.2017 r. internauci mogą głosować na dodane do Programu i opublikowane na Stronie Internetowej (www.wzorowalazienak.pl) galerie z Pracami Programowymi (dalej: „Głosowanie”)

2.Głosy mogą oddawać osoby fizyczne, posiadające dostęp do  Internetu (Internauci), (dalej: „Głosujący”) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może oddać jednego dnia tylko jeden Głos;

3.Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami:

 a) Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej (www.wzorowalazienak.pl), o których mowa §   podpunkt 4, jeden Głos standardowy = 1 głos, który przeliczany jest na Punkty zgodnie z §4 podpunkt 6;

b) Głosy z paragonami do głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa §4 podpunkt 5, jeden Głos z paragonem = 20 głosów, które przeliczane są na Punkty zgodnie z § 4 podpunkt 6;

4.Oddawanie głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach:

 a) W pierwszym etapie należy wybrać galerię Szkoły na którą chce się oddać głos kliknąć w przycisk „Zagłosuj” w galerii na Stronie Internetowej, zaakceptować regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący;

b) W drugim etapie należy wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany wcześniej (w pierwszym etapie)adres email, po czym należy kliknąć na stronie internetowej w pole „Potwierdź głos”. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu. głos Głosującego zapewnia Szkole 1 głos w Programie.

5.Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkołę, podczas pojedynczego głosowania. Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) głos może przyznać ich 20 (słownie: „dwadzieścia”) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:

a) zakupienie w okresie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r. produktu Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt Domestos, Uczestnik może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu;

b) klikniecie w przycisk „Głosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej;

c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej;

d )dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB);

e) podanie adresu e-mail;

f) zaakceptowanie Regulaminu;

g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem;

6.Liczba wszystkich głosów oddanych zgodnie z § 4 podpunkt 4 i 5 na daną galerie szkoły jest dzielona przez liczbę uczniów w danej szkole, która została podana podczas rejestracji w Programie. Iloraz liczby głosów przez liczbę uczniów daje wynik, który jest liczbą    Punktów które zdobyła szkoła w głosowaniu. Na podstawie liczby Punktów jest publikowany ranking szkół na stronie internetowej. Galerie szkół, które zdobyły najwięcej Punktów zostaną nagrodzone Nagrodami I stopnia.

 

PAMIĘTAJCIE!

Każdy głos ma znaczenie!

Głosuj 

Od 11.09.2017 r. do 30.11.2017

                                                                  

Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy!

 


Przeczytano: 399 razy. Wydrukuj|Do góry