Kadra

mgr Anna Lewandowska - Dyrektor szkoły

Funkcje: Dyrekcja

historia, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany