Kadra

mgr Anna Lewandowska

Funkcje: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły. Historia, studia podyplomowe z zarządzania w oświacie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wiedzy o kulturze i oligofrenopedagogiki, nauczyciel dyplomowany