Kadra

mgr Wiesława Frydrychowicz - wicedyrektor

Funkcje: Nauczyciel

dyplomowany, zajęcia techniczne, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo