Kadra

mgr Bożena Koniecka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia komputerowe, Wychowanie fizyczne, Edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika