Kadra

mgr Bożena Koniecka

Funkcje: Nauczyciel

dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika