Kadra

mgr Anna Lewandowska - Dyrektor szkoły

Funkcja: Dyrekcja

historia, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Szaraszek - wicedyrektor

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany,język polski, historia

mgr Wiesława Frydrychowicz - wicedyrektor

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, zajęcia techniczne, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo

mgr Urszula Nowak

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, wychowanie przedszkolne

mgr Arleta Krysińska

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Koniecka

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

mgr Andrzej Rydzewski

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Renata Michalak

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Jerzy Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, wychowanie fizyczne

mgr Dorota Nowakowska

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, religia

mgr Joanna Wiśna

Funkcja: Nauczyciel

mianowany, język angielski

mgr Anna Filipiec

Funkcja: Nauczyciel

kontraktowy

mgr Edyta Selka

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, chemia, fizyka

mgr Barbara Bereszyńska

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, historia

mgr Marcin Majdecki

Funkcja: Nauczyciel

mianowany, geografia

mgr Bartosz Kazuś

Funkcja: Nauczyciel

dyplomowany, język niemiecki

mgr Ilona Krzymińska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Paulina Bartkowiak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Karolina Budna

Funkcja: Nauczyciel

mgr Justyna Forycka

Funkcja: Nauczyciel

Biologia

mgr Monika Nowak

Funkcja: Pedagog

mgr Anna Rzemyszkieicz

Funkcja: Logopeda

mgr Monika Barańska

Funkcja: Nauczyciel

Doradztwo zawodowe

Lidia Książczak

Funkcja: Administracja

Beata Szklarek

Funkcja: Pracownik obsługi

Małgorzata Maciejewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Grzegorz Kwiatkowski

Funkcja: Pracownik obsługi