Kadra

mgr Wiesława Frydrychowicz - wz. dyrektora szkoły

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

matematyka, technika, biblioteka

mgr Danuta Szaraszek - wicedyrektor

Funkcja: Nauczyciel

język polski

mgr Urszula Nowak

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

mgr Arleta Krysińska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Koniecka

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna,

mgr Andrzej Rydzewski

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Renata Michalak

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, informatyka

mgr Jerzy Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

mgr Dorota Nowakowska

Funkcja: Nauczyciel

religia

mgr Joanna Wiśna

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

mgr Anna Filipiec

Funkcja: Nauczyciel

plastyka, geografia, informatyka

mgr Kamilla Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

wspomagający, język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Sobczak

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

historia, język polski, plastyka, logopedia

mgr Anna Andryszak

Funkcja: Nauczyciel

wspomagający, biologia, przyroda

Anna Pikos

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Selka

Funkcja: Nauczyciel

chemia, fizyka

Lidia Książczak

Funkcja: Administracja

Beata Szklarek

Funkcja: Pracownik obsługi

Małgorzata Maciejewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Marek Wątroba

Funkcja: Pracownik obsługi

B szkoła