AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

bibilioteka_szkolnajpg [300x144]

NOWE  ZASADY  KORZYSTANIA 
Z  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
W OKRESIE  PANDEMII  KORONAWIRUSA

  

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Janika w Koszutach

 

         W okresie pandemii koronawirusa będzie można  skorzystać z usług naszej biblioteki szkolnej. Ulegają jednak zmianie pewne zasady jej funkcjonowania.

 

  1. Wejście do biblioteki tylko w maseczkach (zasłaniamy usta i nos).
  2. Przed wejściem do biblioteki dokonaj dezynfekcji rąk lub załóż rękawiczki.
  3. Wszystkie osoby znajdujące się w bibliotece i oczekujące na zewnątrz obowiązuje odległość 2 metry od siebie.
  4. W pomieszczeniu mogą przebywać  maksymalnie 3 osoby.
  5. Obowiązuje zakaz wolnego dostępu do półek.
  6. Książki podaje tylko bibliotekarka (w rękawiczkach i maseczce).
  7. Książki oddane do biblioteki poddane będą tygodniowej kwarantannie, należy je położyć w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
  8. Prosimy nie dezynfekujcie wypożyczonych książek (bowiem mogą ulec zniszczeniu).
  9. Dezynfekuj natomiast ręce przed każdym wzięciem książki do ręki.
  10. Zwroty podręczników do biblioteki będą następować w czerwcu - każda klasa składa kompletami w swojej klasopracowni według harmonogramu, który będzie podany w późniejszym terminie (podręczniki będą poddane kwarantannie).

        

         Wyżej wymienione zasady są zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia, Biblioteki Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

 bibliotekajpg [300x153]

B szkoła