KORONAWIRUS

Jak skutecznie myc ręce - zdjęcie 1
Jak skutecznie dezynfekować ręce - zdjęcie 2
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę - zdjęcie 3 
Jak prawidłowo nałożyc i zdjąć rękawice -  zdjęcie 4 
B szkoła