AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

PROGRAM ,,PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

PROGRAM ,,PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie pierwszej realizujemy międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” promujący zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci. W Polsce został wprowadzony w 2005 r. i uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ma on na celu, jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Uczy dzieci, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z problemami i trudnościami. Koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie ucznia w grupie, zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Uczestnicząc w zajęciach programu „Przyjaciele Zippego” dzieci zyskują poczucie kompetencji, wiarę w siebie i swoje możliwości, a także rozwijają podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne – co stanowi wspaniały kapitał na całe życie. Mali uczniowie, poprzez czytanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy, uczą się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi. Program nie daje gotowych rozwiązań, lecz zachęca dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, ale również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Program ,,Przyjaciele Zippiego” opiera się na założeniu, że jeśli wyposażymy dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne i nauczymy je, jak sobie radzić z trudnościami i problemami – to będą korzystać z tych umiejętności w młodości i lepiej funkcjonować w życiu dorosłym.

B szkoła