AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

NASZA SZKOŁA W PROJEKCIE: „SZKOŁA PAMIĘTA – BO CHCE PAMIĘTAĆ”

30 października br.  w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie klasy IV naszej szkoły wraz z nauczycielami udali się na Cmentarz Komunalny w Słupcy,  gdzie znajduje się miejsce spoczynku patrona naszej placówki - Józefa Janika oraz  Cmentarz Parafialny  Koszutach, gdzie spoczywa zasłużony dla społeczności lokalnej Tomasz Metelski - weteran powstania styczniowego . Znajdują się tam również nagrobki nauczycieli, którzy niegdyś pracowali w naszej szkole: Kazimiery i Stanisława Józefowiczów, Józefa Frydrychowicza oraz Heleny i Henryka Kubackich. 

 Dzieci, pod opieką nauczycieli,  porządkowały groby i zapaliły znicze.  Cieszymy się, że nasza szkoła wzięła udział w tej wyjątkowej akcji, ponieważ jest to świetna okazja do krzewienia wśród młodych ludzi idei patriotycznych,  dzięki temu uczniowie mają możliwość poznania historię najbliższej okolicy.

Należy nadmienić, że do akcji przyłączyło się 1,3 miliona uczniów z ponad 11 tys. szkół Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

B szkoła