AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Jednym z głównych celów programu jest zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego od najmłodszych lat zważymy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia. Bierne palenie dla dzieci w wieku przedszkolnym oznacza:

- zaburzenia rozwoju psychoruchowego

- zaburzenia zachowania dziecka

- zmniejszoną gotowość szkolną

- mniejsza odporność na infekcję

Program ma charakter profilaktyczny ale przede wszystkim ma na celu wyksztalcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia. W sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych:

  1. Wycieczka
  2. Co i dlaczego dymi
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?
B szkoła