AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

PROJEKT „SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT!”- 2019/2020

Od 01.10.2019r. kontynuujemy w naszej szkole Projekt „Słupca stawia na eksperyment!” Jest on realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z głównym celów projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkole poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

We wrześniu przeprowadziliśmy rekrutację dla nowych uczestników. W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klasy I oraz uczniów klas IV – VIII w naszej szkole są realizowane następujące zajęcia:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, zajęcia rozwijające z geografii, z matematyki, języka angielskiego oraz rozwijające kompetencje uczenia się,

- zajęcia specjalistyczne: logopedia

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem przed i po zajęciach lekcyjnych.

            Dla jednego uczestnika projektu, również w tym roku, który spełni kryteria Regulaminu przyznawania stypendium Komisja stypendialna przyzna stypendium. Aby je otrzymać, należy pobrać i wypełnić wniosek, który dostępny jest w wersji papierowej u prowadzących zajęcia lub pedagoga szkolnego.

 

  HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH „SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT!”


B szkoła