AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

LIST OTWARTY DO RODZICÓW

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, będą czytać w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że rola Rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka jest ogromna. To właśnie Rodzice są osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie silnie i ich zachowania, a więc i stosunek do książek, są naturalnie naśladowane. Informując o tym, chcemy jednocześnie zachęcić Państwa do pokazania swoim dzieciom przyjemności płynącej z czytania i kształcenia w nich nawyku sięgania po książkę.

Nasza szkoła przystępując do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zwiększyła atrakcyjność oferty biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności do pozycji poszukiwanych i chętnie czytanych przez młodzież, a tym samym wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

 

           Nauczyciele biblioteki szkolnej SP w Koszutach

B szkoła