AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

MAMO, TATO – CO WY NA TO?

Mamo, Tato – co Wy na to?

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 latki) i ich Rodziców. Celem programu jest zwrócenie uwagi na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Środowisko przedszkolne jak i domowe jest doskonałym miejscem do podejmowania odpowiednich działań służących wzmacnianiu właściwych zachowań fizycznych, psychicznych i społecznych. Zachowania te w przyszłości posłużą  podejmowaniu właściwych wyborów przez dzieci. Autorzy programu przygotowali broszurę dla dzieci. Jest to atrakcyjna, graficzna broszura zawierająca krótkie treści merytoryczne oraz różnorodne zadania dla dzieci. Treści zawarte w broszurze pokrywają się z zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej. Mamy nadzieję, że program ten znajdzie Państwa uznanie.

B szkoła