AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

PRZEDSZKOLAKI W PROGRAMIE ,,ZDROWO I SPORTOWO"

Rozpoczelilismy już udział w programie Zdrowo i Sportowo do którego przystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego. Witaj w grupie to pierwsze z cyklu zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci.

Pod hasłem ,,Każdy zuch lubi ruch" dzieci poznają znaczenie ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poznają zdrowe formy spędzania wolnego czasu, doskonałą sprawność motocykli dużej, ćwiczą koordynację ruchową. Przez promowanie zdrowego stylu życia stwarzamy okazję do dokonywania przez dzieci stosownych do wieku wyborów zdrowotnych

PRZEDSZKOLAKI W PROGRAMIE "ZDROWO I SPORTOWO"

B szkoła