AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

ZA NAMI WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

13 września br. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Za ich przygotowanie oraz prawidłowy przebieg zadbały jego nowe opiekunki: Pani Sylwia Sobczak oraz Pani Kamilla Woźniak.  Cała akcja poprzedzona była kampanią wyborczą kandydatów. Na korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty zawierające hasła i obietnice przedwyborcze kandydatów.

Ukoronowaniem całej akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Po zakończonych wyborach nastąpiło komisyjne otwarcie urny i przeliczenia głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej  w Koszutach weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

 

Przewodnicząc: Konieczka Amelia

Zastępca przewodniczącego: Jarzembowska Konstancja

Skarbnik: Mrugalska Zuzanna

Sekretarz/kronikarz: Pilarczyk  Maria, Rewers Mikołaj

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Życzymy wytrwałości i pomysłowości w dalszej pracy.

B szkoła