DOWOZY

 Rok szkolny 2020/2021  Uśmiech

                                                dowozyjpg [100x91]

Godziny przyjazdu autobusów do szkoły

8.03, 8.07

Godziny odjazdu autobusów ze szkoły w poniedziałki

 13.04

 

Godziny odjazdu autobusów od wtorku do piatku

13.04

 

 

                                  odwozyjpg [100x56]

 

 

Dowozy dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 z poszczególnych miejscowości.

Drążna          -  7.44

Szkudlówka   -  7.51

Żelazków       -  7.56

 

  Zwolnienie ze świetlicy szkolnej i informacja o odjeździe dziecka

 

 

 

B szkoła