AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

INNOWACJA ,,SZKOLNY OGRÓD PRZYRODNICZY MIEJSCEM STYMULACJI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA"

SZKOLNY OGRÓD PRZYRODNICZY
MIEJSCEM STYMULACJI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIAOBJĘCI UCZNIOWIE: uczniowie klas 0 – VII/VIII

CZAS TRWANIA: kwiecień 2018 – kwiecień 2019

RODZAJ INNOWACJI: programowo – metodyczna

INNOWACJA BĘDZIE WDRAŻANA NA ZAJĘCICACH LEKCYJNYCH:

edukacja przyrodnicza, przyroda, biologia, geografia, zajęcia z wychowawcą,

POZALEKCYJNYCH:

- zajęcia świetlicowe


AUTORZY PROJEKTU: BOŻENA KONIECNA, MARCIN MAJDECKI

Innowacja  „Szkolny ogród przyrodniczy miejscem stymulacji wszechstronnego rozwoju ucznia" dotyczy praktycznego wykorzystania ogrodu do pracy z uczniami. Głównym założeniem tego projektu jest utworzenie poletek uprawnych, na których uczniowie będą mogli własnoręcznie wysiewać nasiona warzyw, kwiatów, ziół, sadzić rośliny, krzewy i drzewa. Planujemy wprowadzić obserwacje kiełkowania, wzrostu i kwitnienia roślin, a także uczyć pielęgnowania. Podjęte działania zwiększą umiejętności przyrodnicze uczniów naszej szkoły. Przy realizacji innowacji konieczna jest współpraca nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wyznaczone zadania zintegrują społeczność szkolną, uzmysłowią nam, że jesteśmy cząstką przyrody, a życie każdego człowieka jest od niej uzależnione. Program innowacji uwzględnia także istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby: potrzebę poznawczą, potrzebę tworzenia, potrzebę aktywności, ruchu, zabawy, samodzielności oraz kontaktu emocjonalnego i społecznego.

B szkoła