AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

PROJEKT SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2017

Wtorek, Piątek   7.30 – 8.30

Koordynator programu: SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „WIELKOPOLSKA”.

Koordynator projektu: Zdzisław Urbańczyk

Realizator bezpośredni: Anna Wilczek

Prowadzący zajęcia: Jerzy Szymczak

Zakres finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Samorząd terytorialny(Gmina Słupca).

 

Cele projektu:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,

- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,

- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

- wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.


Zajęcia rekreacyjno-sportowe odbywały się trzy razy w tygodniu dla grupy dziewcząt i chłopców z klas IV, V, VI, VII. Zajęcia prowadzone były dla grupy 20 uczniów.

W czasie zajęć uczniowie opanowali podstawowe elementy techniczne, jak również rozwinęli myślenie taktyczne i wytrzymałość psychiczną poprzez  ćwiczenia z partnerem, gry i zabawy. Uczeń rozwijał swoje umiejętności i  zapoznał się z przepisami gry.             

 Uczestniczący uczyli się sędziowania, organizowania i przeprowadzania zawodów. Udział w zajęciach  był dobrowolny, ale systematyczny.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY


Termin realizacji: 02.01.2018r.-15.12.2018r. 

Koordynator programu: SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY  „WIELKOPOLSKA”.

Prowadzący zajęcia: Jerzy Szymczak

Liczba uczestników: 20

a) chłopcy: 10

b) dziewczęta: 10

Charakterystyka wiekowa: 10-13 lat

Typ zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe, gry sportowe

Cele projektu:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,

- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,

- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

- wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
B szkoła