AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

PROJEKT TENISOWY ZAWRÓT GŁOWY

TENISOWY ZAWRÓT GŁOWY

Termin realizacji: maj-październik 2017      

Poniedziałek 7:30-8:30

Koordynator projektu: Andrzej Siwiński

Realizator bezpośredni: Izabela Rusik

Prowadzący zajęcia: Jerzy Szymczak

Projekt realizowany był w naszej szkole dzięki Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalno-Sportowym ,,Sokół” działającym w Koszutach i trwał od maja do października  przy współudziale środków Gminy Słupca przeznaczonych na dofinansowanie zadań publicznych.

 Cele projektu:

  • Stworzenie dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koszutach odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
  • Rozbudzanie zainteresowania sportem.
  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska szkolnego.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw sportowych.
  • Rozwój  sportowy dzieci  i młodzieży.
  • Budowanie wspólnoty klubowej.

W ramach  projektu chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Koszutach uczęszczali na treningi prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego- Pana Jerzego Szymczaka. Zorganizowany został również turniej wewnątrzszkolny i zakupiono stroje sportowe, które służyć będą naszym sportowcom przez wiele lat.

W dniu 17.10.2017r. nasi najlepsi zawodnicy w składzie: Daria Żak, Martyna Kamińska, Jakub Jóźwiak, Patryk Ryźlak, Bartłomiej Purul  wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Igrzyska Dzieci 2017/2018 organizowanych przez  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy. W zawodach uczestniczyło 15 zawodników i 13 zawodniczek z 7 szkół podstawowych powiatu słupeckiego.  Nasi zawodnicy poradzili sobie znakomicie uzyskując  1 miejsce w kategorii dziewcząt  oraz 2 w kategorii chłopców.

B szkoła