AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

INNOWACJA ,,MOJA WIEŚ MOJE MIASTO MOJA GMINA"

INNOWACJA ,,MOJA WIEŚ MOJE MIASTO MOJA GMINA"

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowana będzie innowacja Moja wieś, moje miasto, moja gmina opracowana przez nauczyciela historii - panią Barbarę Bereszyńską.

Głównym jej celem jest budowanie tożsamości narodowej i lokalnej, a przede wszystkim przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. Innowacją objęci zostaną uczniowie klas IV-VII, którzy będą uczestniczyć  w zajęciach  prowadzonych w formie warsztatów, konwersatoriów, turniejów wiedzowych    i  konkursów.

Uczniowie będą mieć okazję do zastanowienia się, jakimi cechami odznacza się współczesny patriota, na czym polega patriotyzm lokalny oraz jakie ciekawe postacie i zabytki wiążą się z ich małą Ojczyzną.

Wśród nauczycieli,  którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej są: nauczyciel języka polskiego - pani Danuta Szaraszek, nauczyciel informatyki  - pani Renata Michalak, nauczyciel techniki – pani Wiesława Frydrychowicz, nauczyciel plastyki – pani Paulina Bartkowiak oraz nauczyciel muzyki - pan Andrzej Rydzewski.

B szkoła