AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

ZAJĘCIA DODATKOWE


Zajęcia rozwijające zainteresowania- Koło lingwistyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania- Zespół muzyczno-wokalny

Zajęcia rozwijające zainteresowania- Z rowerem za pan brat

Zajęcia rozwijające zainteresowania- Zespół taneczny

Zajęcia rozwijające kreatywność – Myślę, działam, tworzę

Zajęcia rozwijające kreatywność- Potęga matematyki

Zajęcia rozwijające kreatywność- Młodzi Pitagorasi

Zajęcia rozwijające kreatywność- Uniwersytet Młodego Matematyka

Zajęcia rozwijające kreatywność- Klub literacki

Zajęcia rozwijające kreatywność- Koło programowania

Gimnastyka korekcyjna

SKS

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne/socjoterapia

Konsultacje z pedagogiem- zajęcia terapeutyczne

B szkoła