AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

,,Tenisowy zawrót głowy"- podsumowanie projektu

        W dniu 17 października 2017 oficjalnie zakończony został  projekt ,,Tenisowy zawrót głowy” . Projekt realizowany był w naszej szkole dzięki Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalno-Sportowym ,,Sokół” działającym w Koszutach i trwał od maja do października  przy współudziale środków Gminy Słupca przeznaczonych na dofinansowanie zadań publicznych.

 Celem projektu było:

  • Stworzenie dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koszutach odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
  • Rozbudzanie zainteresowania sportem.
  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska szkolnego.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw sportowych.
  • Rozwój  sportowy dzieci  i młodzieży.
  • Budowanie wspólnoty klubowej.

W ramach  projektu chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Koszutach uczęszczali na treningi prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego- Pana Jerzego Szymczaka. Zorganizowany został również turniej wewnątrzszkolny i zakupiono stroje sportowe, które służyć będą naszym sportowcom przez wiele lat.

       W dniu 17.10.2017r. nasi najlepsi zawodnicy w składzie: Daria Żak, Martyna Kamińska, Jakub Jóźwiak, Patryk Ryźlak, Bartłomiej Purul  wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Igrzyska Dzieci 2017/2018 organizowanych przez  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy. W zawodach uczestniczyło 15 zawodników i 13 zawodniczek z 7 szkół podstawowych powiatu słupeckiego.  Nasi zawodnicy poradzili sobie znakomicie uzyskując  1 miejsce w kategorii dziewcząt  oraz 2 w kategorii chłopców.

                              GRATULUJEMY!!!       

 Szczególne podziękowania dla  Pana Andrzeja Siwińskiego- prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego ,,Sokół” w Koszutach, Pani Izabeli Rusik- członka Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego ,,Sokół" w Koszutach oraz koordynatora projektu,  Pana Jerzego Szymczaka- nauczyciela wychowania fizycznego oraz dla Rady Rodziców SP Koszuty

,,Tenisowy zawrót głowy" - podsumowanie projektu

B szkoła