Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI (*)

18.09.2017r. (pn) - organizacyjne zebranie z rodzicami

20.09.2017r. (śr) - posiedzenie Rady Rodziców

14.11.2017r. (wt), godz. 16.30 - śródokresowe zebranie z rodzicami z udziałem policjanta

06.02.2018r. (wt), godz. 17.00  - zebranie z rodzicami - wywiadówka półroczna

10.04.2018r. (wt) - zebranie z rodzicami z udziałem psychologa z PPP

15.05.2018r. (wt) - propozycje ocen rocznych

19.06.2018r. (wt) - zebranie Rady Rodziców podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

* terminy mogą ulec zmianie**Cotygodniowe spotkania nauczycieli z rodzicami według harmonogramu a także zgodnie z potrzebami (terminy zebrań mogą ulec zmianie)