STREFA RODZICA

W tej części naszego szkolnego serwisu możecie Państwo zapoznać się ze składem Rady Rodziców i ważnymi komunikatami skierowanymi do społeczności rodziców naszej szkoły.

 

Pragniemy również poinformować o ustalonych przez Radę Rodziców wysokościach składek na Komitet Rodzicielski i zasadach ich wpłat.

Wysokość składki na rok szkolny 2017/ 2018 wynosi: na I semestr 20 zł, na II semestr 15 zł.

Wpłat dokonujemy u wychowawcy. 

 

 

Druki dotyczące osobistego odbioru dziecka ze szkoły