Procedura w przypadku uszkodzenia, niezwrócenia podręczników