Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

 

DRODZY RODZICE

 

W dniach 

od 05 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r.

w godz. 8.00 do 15.00

w sekretariacie szkoły można dokonywać zapisów dzieci do szkoły.

Do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Janika w Koszutach

 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie:

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

a dzieci zamieszkałe spoza obwodu szkoły  na podstawie:

 

WNIOSKU  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

  (do pobrania ze strony internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły)

 

Podczas składania dokumentów Rodzice są proszeni o przedstawienie  aktu urodzenia dziecka  oraz dowodu osobistego rodzica (do wglądu).

 

Serdecznie zapraszamy

 

 


W załączniku: Zarzązdenie Wójta Gminy Słupca i Zgłoszenie dziecka do publicznej szkoły podstawowej oraz wniosek o przyjęcie 

Zarządzenie Wójta Gminy słupca 

Zgłoszenie dziecka SP

Zgłoszenie dziecka SP

Wniosek o przyjęcie SP

Wniosek o przyjęcie SP


Wniosek można wydrukować w dowolnym formacie.


  Program adaptacyjny dla uczniow klasy 1