REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

 rekrutacyjniepng [300x207]

DRODZY RODZICE

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nie ma wpływu na terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas I  szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem od 01 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą zwykła lub e-mailem: sekretariat@spkoszuty.pl. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę, np. drogą telefoniczną lub mailową, o wysyłce dokumentów.


Do klasy O - oddział przedszkolny - dzieci przyjmowane są na podstawie: 


  WNIOSKU oddział przedszkolny

  Terminy rekrutacji - Zarządzenie_Wójta 2020

 

Do klasy I - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie:

  ZGŁOSZENIA ucznia z obwodu

a dzieci zamieszkałe spoza obwodu szkoły  na podstawie: 

  WNIOSKU dla ucznia spoza obwodu szkoły

  Terminy rekrutacji - Zarządzenie_Wójta 2020  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji dzieci i uczniow


Podczas składania dokumentów Rodzice są proszeni o przedstawienie  aktu urodzenia dziecka  oraz dowodu osobistego rodzica (do wglądu). 


Każde dziecko ma talent ! Odkryjemy go i pomożemy rozwinąć

 


  WYPRAWKA SZKOLNA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  WYPRAWKA SZKOLNA KLASA I

  PROGRAM ADAPTACYJNY kl 0 i 1B szkoła