AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

 rekrutacyjniepng [300x207]

DRODZY RODZICE

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nie ma wpływu na terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas I  szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do szkoły.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą zwykła lub e-mailem: sekretariat@spkoszuty.pl. W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę, np. drogą telefoniczną lub mailową, o wysyłce dokumentówDo klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie:   ZGŁOSZENIA - dla dzieci z obwodu szkoły  a dzieci zamieszkałe spoza obwodu szkoły  na podstawie:   WNIOSKU - dla dzieci z poza obwodu szkoły


  Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca w sprawie harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

 

 Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są na podstawie:   WNIOSEK_o_przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

  Zarzadzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca w sprawie harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Podczas składania dokumentów Rodzice są proszeni o przedstawienie  aktu urodzenia dziecka  oraz dowodu osobistego rodzica (do wglądu). 


Każde dziecko ma talent ! Odkryjemy go i pomożemy rozwinąć

 


  WYPRAWKA SZKOLNA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  WYPRAWKA SZKOLNA KLASA I

  PROGRAM ADAPTACYJNY kl 0 i 1B szkoła