REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego

do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej

na rok szkolny 2018/ 2019 znajdują się w powyższych zakładkach