PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

W roku szkolnym 2017/ 2018 realizowane są następujące programy i projekty:

Programy edukacyjne prozdrowotne:

1. "Moje dziecko idzie do szkoły" - Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów.

Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie zdrowiem własnych dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

2. "Czyste powietrze wokół nas"  - Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

3.  Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" - uczniowie kl. "0"

Cel ogólny Projektu to poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce przez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego. Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. 

4. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę" - uczniowie kl. V, VI, VII

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Akcje prozdrowotne:

1. Światowy Dzień bez tytoniu - 31 maja, akcja antynikotynowa, cała społecznośc szkolna.

2. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - 16 listopada, akcja antynikotynowa, cała społecznośc szkolna.

3. Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia, cała społecznośc szkolna.

Inne działania prozdrowotne:

1. Profilaktyka AIDS. 1 grudnia Światowy Dzień AIDS

2. Profilaktyka chorób zakaźnych WZW-A, grypa, meningokoki (konkurs na plakat)

3. Dopalacze - projekt "Wiem-nie biorę, jestem bezpieczny" kl. VII

4. Wojewódzki Konkurs "Palić nie palić -oto jest pytanie"

5. Konkurs wiedzy o zdrowiu.

Kampania lekki tornister klasy I-III


 

W zakresie zdrowia i profilaktyki w roku szkolnym 2016/ 2017 realizowane są następujące programy i projekty:

 • "Moje dziecko idzie do szkoły" - program edukacyjny dla rodziców i dzieci oddziału "0"
 • "Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. "0"
 • Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" - uczniowie kl. "0"/ kl. 
 • "Nie pal przy mnie, proszę" - program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I - III
 • Program "Trzymaj formę" - uczniowie kl. V i VI
 • Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla uczniów klas IV-VI
 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - "Światowy dzien bez tytoniu"-akcja antynikotynowa - cała społeczność szkolna
 • "Światowy Dzień Zdrowia" - cała społecznośc szkolna
 • Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, meningokoki)

W zakresie zdrowia i profilaktyki w roku szkolnym 2015/ 2016 realizowane są następujące programy i projekty:

 • "Moje dziecko idzie do szkoły" - program edukacyjny dla rodziców i dzieci oddziału "0"
 • "Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. "0"
 • Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" - uczniowie kl. "0"/ kl. 
 • "Nie pal przy mnie, proszę" - program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I - III
 • Program "Trzymaj formę" - uczniowie kl. V i VI
 • Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla uczniów klas IV-VI
 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - "Światowy dzien bez tytoniu"-akcja antynikotynowa - cała społeczność szkolna
 • "Światowy Dzień Zdrowia" - cała społecznośc szkolna
 • Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, meningokoki)

W zakresie zdrowia i profilaktyki w roku szkolnym 2014/ 2015 realizowane są następujące programy i projekty:

 • "Moje dziecko idzie do szkoły" - program edukacyjny dla rodziców i dzieci oddziału "0"
 • "Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. "0"
 • Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy" - uczniowie kl. "0"/ kl. 
 • "Nie pal przy mnie, proszę" - program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I - III
 • Program "Trzymaj formę" - uczniowie kl. V i VI
 • Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie" dla uczniów klas IV-VI
 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - "Światowy dzien bez tytoniu"-akcja antynikotynowa - cała społeczność szkolna
 • "Światowy Dzień Zdrowia" - cała społecznośc szkolna
 • Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, meningokoki)

W zakresie zdrowia i profilaktyki w roku szkolnym 2013/ 2014 realizowane są następujące programy i projekty:

 • "Moje dziecko idzie do szkoły"
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • "Trzymaj formę"
 • "Nie pal przy mnie, proszę"
 • "Znajdź właściwe rozwiązanie"
 • Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy"