AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

O SZKOLE

Kilka słów o naszej szkole ... 


Obecna szkoła podstawowa została wybudowana w roku 1964, jej tradycje sięgają okresu przedwojennego. Szkoła ma swojego patrona Józefa Wiktora Janika, byłego nauczyciela i kierownika szkoły w latach 1936 – 1939 i 1946 – 1959.

W roku 2000 szkoła otrzymała sztandar, co podniosło rangę naszej szkoły. W szkole kultywowane są tradycje i obrzędowość.


Szkoła wyróżnia się bardzo dobrą lokalizacją, znajduje się w centrum gminy przy drodze wojewódzkiej. Dużym atutem szkoły jest rozległy zielony teren przyszkolny. Dzięki temu dzieci mają możliwość uprawiania na świeżym powietrzu wielu dyscyplin sportowych m.in.: piłki nożnej, siatkowej, koszykowej. Ponadto bieżnia i skocznia w dal ułatwiają prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. Zajęciom wychowania fizycznego służy nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która powstała w latach 1997 – 1999. Dzieci mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej również w czasie pozalekcyjnym. Sala służy także mieszkańcom Koszut i okolicznych miejscowości a także uczniom z innych szkół.


Do szkoły uczęszczają wszystkie dzieci z obwodu, a także duża liczba spoza obwodu. Dzieci są dowożone do szkoły. Duże zainteresowanie szkołą wynika z wysokiego poziomu nauczania. Uczniowie klasy IV mają możliwość zdobycia karty rowerowej. Uczniowie z trudnościami w nauce uczęszczają na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. W szkole pracuje dobrze wykwalifikowana kadra. Nauczyciele są zaangażowani w swoją pracę. Mają na względzie dobro uczniów i ich wszechstronny rozwój.  W trosce o rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, m. in. koło humanistyczne, matematyczne, młodego informatyka,  PCK. W szkole funkcjonuje także Samorząd Uczniowski, który współorganizuje życie kulturalne szkoły.


Dyrektor Szkoły aktywnie współpracuje z rodzicami, którzy tworzą Radę Rodziców i wspierają działania na rzecz dzieci i szkoły. Szczególnie zasłużeni otrzymują Statuetkę i Tytuł Przyjaciela Szkoły.

Ponadto Dyrektor Szkoły pozyskuje licznych sponsorów, dzięki którym wzbogaca się baza szkoły. Liczne imprezy przyciągają do szkoły lokalne środowisko.

obraz.jpg [300x165]  p1020712_pomn.jpg [300x225]

zmn_3jpg [300x180]zmniejszonejpg [300x173]

B szkoła